banner banner

Wat is coaching


Vrij vertaald is coachen het helpen bij een persoonlijk ontwikkelingsproces op allerlei gebied, afhankelijk van de vraag. Op  basis van vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid zet ik me in om de coachee te helpen om de gevraagde doelen te bereiken. 

Waarom coaching
Misschien constateer je dat iets voor jou niet werkt; moet je moeilijke beslissingen nemen of keuzes maken, waarbij je je afvraagt: wat wil ik nou echt? Of je wilt je profiel aanscherpen om daardoor nieuwe doelen te kunnen behalen. Een ander voorbeeld is het helpen ontwikkelen van missie en visie op basis van persoonlijke keuzes. 

De onderwerpen van de coachvragen die ik tot nu toe heb besproken, liggen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, loopbaankeuzes, omgaan met weerstand, communicatie, zelfvertrouwen, praktische vaardigheden, ontwikkelen missie en visie, zingeving, enz.

Voor wie is coaching geschikt
Het mooie van coaching vind ik dat het niet leeftijdgebonden is. De wereld is in ontwikkeling en dat geldt voor iedereen, van jong tot oud. Het aanbod van waaruit persoonlijke keuzes gemaakt moeten worden is zo groot geworden, dat het verwarrend kan werken. Dan helpt het als je met een coach de zaken op een rijtje kunt zetten.

Hoe gaan we te werk
We starten met een intake gesprek. Dit (gratis) intake gesprek is belangrijk. Het biedt de mogelijkheid om uitgebreid kennis met elkaar te maken. Dit is nodig om te kunnen beslissen of je van start wilt gaan met het coachtraject en deze coach. Tijdens dit gesprek geef ik uitleg over mezelf, mijn werkwijze en een nadere toelichting over mijn aansluiting bij Nobco (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches). Ik maak gebruik van de Coachovereenkomst, evaluatieformulieren en ook van de klachtenprocedure voor coachees van Nobco.

Coachovereenkomst
Na het intakegesprek en het sluiten van de coachovereenkomst, zullen er een aantal afspraken gepland worden waarin de coachvraag centraal staat. Ik maak gebruik van verschillende methodieken en werkvormen om de coachvraag te onderzoeken, maar zal je voornamelijk uitnodigen om uit te spreken wat je denkt, kunt, voelt en wilt. Daarna kunnen we doelen en acties benoemen of deze in gang te zetten. Het coachtraject wordt afgerond met een evaluatie-afspraak.