banner banner

Vertrouwenspersoon


Waarom een vertrouwenspersoon?
Als medewerker in een grote organisatie en als eigenaar van een groot bedrijf, heb ik gemerkt hoe belangrijk een veilig gevoel op de werkplek is. Het heeft invloed op inzet en motivatie van medewerkers en de kwaliteit van het werk. Een onveilig gevoel kan leiden tot werkstress, slechte werksfeer en ziekteverzuim. Ik vind dat iedereen recht heeft op een veilige werkplek. 

Voor medewerkers
Voor medewerkers ben ik beschikbaar als er behoefte is aan onafhankelijk, luisterend oor in het geval van bijvoorbeeld agressie, pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, je genegeerd voelen of gewoon even van je af willen praten. Als vertrouwenspersoon ben ik er voor de eerste opvang van melders, voor advies en ondersteuning en het bepalen van het vervolg. De melder bepaalt wat hij of zij zou willen doen. Soms is de lucht al geklaard door iets bespreekbaar te maken, maar soms vraagt iets om een vervolgstap. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk, tenzij ik constateer dat anderen in gevaar kunnen zijn of er bijvoorbeeld sprake is van een misdrijf. In dat geval kan ik in gewetensnood raken en toch melding moeten maken.

Voor bedrijven
Volgens de ARBO-wet zijn ondernemingen verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hieraan een bijdrage leveren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft op www.arboportaal.nl de drie hoofdtaken van de vertrouwenspersoon weer.
  • Opvangen en begeleiden van medewerkers die last hebben van seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie.
  • Voorlichten en informeren van medewerkers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management over knelpunten in het beleid.
Als vertrouwenspersoon kan ik de organisatie helpen bij het opzetten van maatregelen om de werkplek van hun medewerkers zo veilig mogelijk te maken op gebied van omgangsvormen en integriteit. Een proces dat volgens mij top-down binnen een organisatie gedragen moet worden, wil het succesvol zijn en duidelijkheid en zekerheid moet bieden aan diezelfde organisatie.